Agillon avustaa tietojärjestelmä- tai pilvipalveluhankkesi kaikissa vaiheissa!

Valmisteluihin liittyen voimme osallistua pilvistrategian tai hankintastategian suunnitteluun, tarvekartoituksiin, toteutusvaihtoehtojen analysointiin sekä prosessien kuvaamiseen. Etsimme ja evaluoimme tarpeisiisi parhaiten sopivat ratkaisut. Laadimme kilpailutuksen aloittamiseen keskeisesti liittyvät vaatimusmäärittelyaineistot ja projektisuunnitelman resurssi- ja riskiarvioineen sekä aikatauluineen. Osallistumme yksityissektorin ja julkisten it-hankintojen hankintailmoitusten, tietopyyntöjen ja tarjouspyyntöjen laadintaan sekä tarjousten kelpoisuustarkastuksiin ja pistevertailuun. Avustamme tarvittaessa myös sopimusneuvotteluissa, Proof-of-concept (POC)-vaiheen suunnittelussa ja toteutuksessa ja toimitusprojektin käytännön toteutuksessa. Käyttöönottovaiheessa avustamme vastaanottotestauksen ja käyttöönoton suunnittelussa ja toteutuksessa sekä käyttöohjeiden ja online-oppaiden laadinnassa. Konsulttimme voi toimia projektissa esimerkiksi vaatimusmäärittelijän, hankinta-asiantuntijan tai projektipäällikön roolissa. Avustamme myös pilvipalveluiden toimittajia mm. liiketoimintamallin rakentamisessa sekä oman henkilöstön perehdyttämisessä. Noudatamme konsultointitoimeksiannoissa PKT-säätiön julkaisemia Asiantuntijakonsultin ammattisääntöjä.

Huippuosaamista monipuolisista projekteista ja moderneista teknologioista

 
Agillon Oy:n toimitusjohtaja Antti Laaksonen on ollut mukana yli 60 erilaisessa projektissa, kuten mm. pilvi-, ERP-, CRM/XRM-, IoT-, CMS-, LMS-, LCMS- ja HR-projekteissa sekä erilaisissa kuva- ja media-aineistojen hallintaratkaisuissa. Kokemusta hänellä on sekä toimittajan että tilaajan puolelta. Puolustusvoimissa työskennellessään hän oli mukana useissa osaamisen hallintaan ja kehittämiseen liittyneissä tietojärjestelmäprojekteissa. 

Tutustu myös Antin ylläpitämään Pilveen.net-blogiin- blogiin, joka käsittelee mm. pilvipalveluita ja niiden tietoturvaa.

Teemme yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja kokoamme tarpeisiinne parhaiten sopivan tiimin.

Esimerkkejä muista konsultointipalveluistamme:

 


Pilvistrategian suunnittelu
Olemme tutustuneet noin 150:een erilaiseen pilvipalveluun ja tunnemme kattavasti pilvipalveluiden rajoitteet ja mahdollisuudet. Avustamme organisaatiosi pilvipalveluihin siirtymisessä tunnistamalla tarpeisiin soveltuvat palvelut ja etenemispolut, avustamme käyttöönotossa tai sopivan kumppanin valinnassa. Palvelumme soveltuvat myös pilvipalveluiden toimittajille.

Räätälöidyt eLearning-ratkaisut

Yli 30:n projektin kokemuksella tarjoamme verkko-oppimisratkaisuiden
konseptointi- ja käsikirjoitus- ja tuotantopalveluita. Olemme toteuttaneet eri kokoisia verkkokoulutusympäristöjä mm. terveydenhuollolle.    

Projektipäällikköpalvelut
Kokenut projektipäällikömme ottaa vetovastuun it-projektistasi. Voimme myös toimia apulaisprojektipäällikön roolissa, jolloin tilaajan omalla projektipäälliköllä on aktiivinen työkuorman tasaaja ja kokenut sparraaja helpottamassa projektin sujuvaa läpivientiä eri vaihessa. Tällöin myös projektissa syntyvä osaaminen säilyy omassa organisaatiossasi.