Agillon Oy:n koulutus- ja valmennuspalveluilla varmistat it-hankinnoista vastaavien avainhenkilöiden osaamisen

Tarjoamme tietojärjestelmien ja pilvipalveluiden hankintaan liittyviä koulutuspalveluita mm. yhteistyökumppaneideimme Talentum Events Oy:n, Tampereen Teknillisen Yliopiston (Edutech) ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun kautta. Järjestämme myös asiakaskohtaisesti räätälöityä valmennusta ja tietoiskuja. 
 

Pilvipalveluiden hankinnan ja käyttöönoton ABC 

Seuraavat toteutusajat etusivulla, myös asiakaskohtaisesti räätälöitynä

 

Pilvipalveluilla (Cloud computing) tarkoitetaan internetin ”pilvessä” tarjottavia palveluita, joita on helppoa ja nopeaa ottaa käyttöön.

Asiakas maksaa pilvipalveluista käytön mukaan ja palveluiden kiinteät kustannukset ovat yleensä perinteisiä tietojärjestelmähankkeita alhaisempia ja läpinäkyvämpiä.
Olemme pilvipalveluiden lopullisen läpimurron kynnyksellä. Lähitulevaisuudessa pilvipalveluprojektit haastavat perinteiset tavat ohjelmistoprojektien toteuttamiselle. Pilvipalveluiden riskeistä puhutaan paljon, mutta IT-markkinoiden muuttuessa ostajan on ymmärrettävä, että pilvipalvelut myös avaavat uusia mahdollisuuksia. Tässä koulutuksessa esitellään käytännön esimerkkien ja demojen erilaisia pilvipalveluita ja annetaan hyviä vinkkejä onnistuneen pilvipalveluprojektin toteuttamiseen ja pilvistrategian suunnittelun aloittamiseen. Koulutus järjestetään Helsingissä.
Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen Talentum Events Oy:n sivuilla.
 

 

 
 
 
 

Tietojärjestelmien uusinta- ja hankintaprojektit

Seuraavat toteutusajat etusivulla, myös asiakaskohtaisesti räätälöitynä

 
 
Tietojärjestelmän hankinta on haastava ja monimutkainen projekti, joka edellyttää sinulta ja tiimiltäsi laajaa tietämystä ja osaamista.
Koulutuksessa perehdyt kokeneen kouluttajan johdolla tietojärjestelmähankintojen kilpailuttamiseen ja vertailuun. Lisäksi parannat valmiuksiasi hallita tietojärjestelmän uusinta- ja hankintaprojektin juridisia näkökulmia, budjetointia ja sopimustekniikkaa. Koulutus rakentuu tietoiskuista ja käytännön esimerkkien läpikäynneistä. Harjoitustyöt antavat konkreettisia esimerkkejä siitä millaisia menetelmiä kannattaa käyttää ja millaisia lopputuloksia pitää saada aikaiseksi. Koulutuksen jälkeen tiedät, mitä onnistunut tietojärjestelmän hankinta- ja uudistusprojekti vaatii Sinulta ja tiimiltäsi, joten ota myös kollegasi mukaan!
 
Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen Talentum Events Oy:n sivuilla.

 
 

ERP-hankkeet & toiminnanohjauksen tehostaminen 

Seuraavat toteutusajat etusivulla, myös asiakaskohtaisesti räätälöitynä

Onnistunut ERP-hanke kehittää kokonaisvaltaisesti organisaation koko liiketoimintaa. Heikosti mennyt hanke halvaannuttaa koko organisaation toiminnan. 
 
Tässä koulutuksessa saat kahden erittäin kokeneen asiantuntijan johdolla vinkkejä järeän tietojärjestelmähankkeen valmisteluun, suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöönottoon. Toteutamme kurssin yhteistyössä LazyJacks Pro Oy:n kanssa.
 
Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen Talentum Events Oy:n sivuilla. 

Tietojärjestelmä onnistuneesti tuotantoon 

Seuraavat toteutusajat etusivulla, myös asiakaskohtaisesti räätälöitynä

Tietojärjestelmän käyttöönotto voi epäonnistua, jos toimitusprojektin loppuvaiheen tehtäviin suhtaudutaan ylimalkaisesti. Virheistä voi seurata taloudellisia tappioita, imagohaittaa tai koko organisaation toiminnan lamaantumista. 
 
Tässä koulutuksessa saat kahden erittäin kokeneen asiantuntijan johdolla vinkkejä tietojärjestelmän käyttöönottovaiheen suunnitteluun ja läpivientiin. Kurssin ensimmäinen päivä koostuu tietoiskuista ja toinen päivä rakentuu tilannepelin ja siihen liittyvien case-harjoitusten ympörille. Toteutamme kurssin yhteistyössä LazyJacks Pro Oy:n kanssa. Harjoitusten viitekehyksenä on ERP-hankkeen läpivienti, mutta periaatteet ovat sovellettavissa kaikkiin järeämpiin hankkeisiin.
 
Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen Talentum Events Oy:n sivuilla.  


Pilvipalveluiden tehopaketti

Seuraavat toteutusajat etusivulla, myös asiakaskohtaisesti räätälöitynä

Tämä koulutus antaa ymmärryksen eri pilvipalveluista sekä pilvipalveluiden realistisista uhkakuvista ja tarjoaa keinot onnistuneen pilvipalveluprojektin läpivientiin. Koulutus järjestetään Tampereella. Ilmoittaudu koulutukseen Edutechin sivuilla 

 

 

Muu asiakaskohtaisesti räätälöity valmennus ja tietoiskut

 
 
Järjestämme myös räätälöityä valmennusta ja tietoiskuja Cloud-teknologiasta, pilvistrategian suunnittelusta ja pilvipalveluiden tai tietojärjestelmien hankinnasta ja käyttöönotosta. Valmennus voidaan toteuttaa esimerkiksi tietohallintopäällikön henkilökohtaisena sparrauksena tai tietohallinnon ja tai liiketoiminnan kehittämisestä vastaavien pienryhmävalmennuksina. Yksipäiväisessä valmennuksessa luomme esimerkiksi katsauksen pilvipalveluihin ja niiden liiketoimintahyötyihin sekä arvioimme pilvipalveluiden tietoturvaa ja tietosuojaa. Laajempi kaksi- tai kolmepäiväinen valmennus voi sisältää lisäksi tehopaketin vaatimusmäärittelystä sekä tarjouspyynnön laadinnasta, kilpailuttamisesta, sopimusneuvotteluista ja toimitusprojektin hallinnasta. 
 
Kysy lisää avoimista ja räätälöidyistä koulutuksista sekä valmennuksistamme Agillon Oy:n toimitusjohtalta Antti Laaksoselta: antti.laaksonen(at)agillon.fi tai 040-5323564.